Een mooie mond is in deze tijd de normaalste zaak van de wereld. Dat is ooit anders geweest. Een gaaf gebit is een onmisbare troef tijdens sollicitatiegesprekken, in je sociale omgang, en beïnvloedt je zelfbeeld en het beeld dat anderen van je hebben. Op dat vlak heeft er een hele omwenteling in ons gedragspatroon plaatsgevonden.

Tanden trekken
Het voedingspatroon in België (en in heel West-Europa) veranderde sterk na Wereldoorlog II. We verbruiken vandaag zowat 600 keer meer suiker dan pakweg 100 jaar geleden. Onder invloed van de Amerikaanse bevrijder, boomde de consumptie van suikerrijke dranken, snoep, e.d. Het gevolg liet niet lang op zich wachten, en ook cariës veroverde onze contreien. Tandzorg werd voordien gewoon door de huisarts verleend, en beperkte zich vaak tot het trekken van aangetaste tanden. In vele gevallen gingen er zelfs bij kinderen al heel wat definitieve tanden verloren op jonge leeftijd.

Tandheelkunde als volwaardige specialisatie
Mede door de explosieve toename van tandproblemen, werd tandheelkunde een aparte opleiding, los van de huisartsenopleiding en werd tandarts een volwaardig beroep, in plaats van een extra cursus in het curriculum van de huisarts. Tandenborstels werden echter nog niet courant gebruikt, en pas in de jaren ’80 werd de parodontologie een specialisatie op zich. Tanden die er op het eerste gezicht perfect gezond uitzien, kunnen immers nog steeds los staan of uitvallen als er zich problemen voordoen aan het tandvlees en de onderliggende structuren, zoals het kaakbot.
 

“Door jaarlijks op controle te gaan bij de tandarts, dagelijks te poetsen, en suikerrijke dranken en voeding te vermijden, worden heel wat problemen voorkomen of vroeg opgespoord.”

Preventie en hoogtechnologische behandelingen
Momenteel hebben Belgen gelukkig een veel gezonder gebit dan dertig, veertig jaar geleden. Dat komt onder meer door betere tandzorg (specialisaties, betere technieken), maar ook omdat de overheid en de tandheelkundige wereld intussen veel meer inzetten op preventie, en niet langer enkel optreden wanneer de problemen al te ver gevorderd zijn. Door jaarlijks op controle te gaan bij de tandarts, dagelijks te poetsen, en suikerrijke dranken en voeding te vermijden, worden heel wat problemen voorkomen of vroeg opgespoord. Daardoor zijn andere oplossingen mogelijk en wordt het verwijderen van tanden terecht een last resort. Tanden heb je immers voor het leven. Door allerlei sensibilseringscampagnes zoals Flos en Bros (www.glimlachen.be) leren kleuters al van jongs af aan de juiste poetstechniek aan, en die aanpak loont.

Angst voor de tandarts is niet meer van deze tijd
De meeste mensen hebben tegenwoordig een vaste tandarts, gaan op jaarlijkse controle, en bouwen zo met hun tandarts een vertrouwensrelatie op, waardoor de angst voor de tandarts aanzienlijk kan verminderen. Ook bij deze jaarlijkse controles is preventie een topprioriteit. Bovendien is de financiële drempel om bij de tandarts langs te gaan niet meer zo hoog als vroeger. Door tijdig de problemen op te sporen, zijn de behandelingen minder drastisch en de kosten minder hoog. De kosten worden bovendien beperkt door de tussenkomsten van het ziekenfonds, de maximumfactuur, en aanvullende verzekeringen om tandzorg betaalbaar te houden.

“Tandzorg werd voordien gewoon door de huisarts verleend, en beperkte zich vaak tot het trekken van aangetaste tanden.”

Praktijkorganisatie
Tandartsen opteren steeds vaker om van een solopraktijk over te gaan naar een samenwerkingsverband. Dit kan een groepspraktijk zijn onder hetzelfde dak, of een netwerkpraktijk met collega’s op verschillende locaties. Behandelingsmethodes worden steeds verfijnder, en maken steeds vaker gebruik van spitstechnologie. Terwijl er tot voor enkele jaren nog röntgenfoto’s op analoge manier werden gemaakt, worden de beelden nu vaak digitaal genomen en in het elektronische dossier bewaard. De gebruikte materialen voor tandvullingen en tandprotheses hebben eveneens een enorme evolutie ondergaan. Grijze vullingen maakten plaats voor witte vullingen en uitneembare losse protheses werden vervangen door comfortabele vastzittende kunsttanden. Daardoor zijn alle middelen voorhanden om met een stralende glimlach door het leven te gaan.