Het ganglabo is onderdeel van het Centrum voor Bewegingsanalyse van het revalidatieziekenhuis Inkendaal. In deze hoogtechnologische onderzoeksruimte behandelt men mensen met loopproblemen als gevolg een aangeboren of niet-aangeboren hersenaandoening.

Hightech meetsystemen

Met geavanceerde registratietechnieken worden verschillende analyses gemaakt van de beweeglijkheid en spieractiviteit. Zo zijn er infrafoodcamera’s die via reflectieve markers op het lichaam voortdurend de bewegingen monitoren. Die informatie sturen ze door naar de computer, waarmee specialisten dan een sterkte-zwakteanalyse maken. Andere  meetsystemen zijn krachtplaten in de vloer of draadloze kleefelektrodes op de huid bovenop een spier. Ten slotte observeren ook verschillende wand- en plafondcamera’s vanuit alle hoeken continu de balans, stabiliteit, coördinatie en beweeglijkheid van de patiënt.

Specifieke revalidatie

Dit innovatieve bewegingsanalysesysteem stelt de experten in staat om een specifiek revalidatieprogramma uit te werken en realistische doelstellingen voorop te stellen. Op vlak van orthopedische en kinesitherapie zijn er bovendien nog heel wat punten waarop ze verder en gespecialiseerder kunnen werken. Dit kan zeker een meerwaarde betekenen in het revalidatieproces van mensen met loopproblemen.