Recent kreeg Prof. Marc Gewillig van UZ Leuven echter te maken met een jong patiëntje van 9,5kg, waardoor de bestaande methode onmogelijk zou zijn zonder de aders stuk te trekken. Met een innovatieve oplossing zorgden hij en zijn team voor een wereldprimeur.

“Dit patiëntje had al vanaf de geboorte een ernstig beschadigde hartklep. Een eerste poging om de klep te repareren, kende geen succes. Daarom beslisten we om ze te vervangen door een nieuwe klep”, opent Prof. Gewillig.

Snelle afbraak vs. beperkt aantal operaties

“Bij een volwassene gaat zo’n klep doorgaans tussen de 5 à 10 jaar mee. Kinderen daarentegen zijnimmunologisch hyperactief. Ze krijgen met de ene na de andere infectie te maken en krijgen allerlei virussen waardoor hun immuunsysteem continu wordt gestimuleerd. Daardoor is ons patiëntje de nieuwe klep na 6 maanden in een zeer snel tempo beginnen te beschadigen. Op 3 à 4 maanden heeft hij de klep volledig stuk gemaakt”, aldus Prof. Gewillig.

“Wetende dat er praktisch slechts 4 à 5 heroperaties mogelijk zijn, kon hij aan dit tempo onmogelijk oud worden. Doel was dus om de volgende operatie zo lang mogelijk proberen uit te stellen. We moesten dus een oplossing vinden om toch een klep aan te brengen via katheterisatie.”

Creatieve oplossingen

Prof. Gewillig: “Via de klassieke toegangswegen, zoals de aders in de lies of de hals, was dit uitgesloten. We zouden deze immers stukrukken. Via de lever was een andere mogelijkheid, maar dat gebeurde tot nu enkel bij vernauwingen of verstoppingen in de toegangswegen, of bij technische problemen. Ook gebeurde dat enkel met buisjes van hooguit 2 à 3mm doorheen de lever.”

“Om een hartklep via katheterisatie aan te brengen, is een buis van 7mm doorsnede door de lever heen nodig.Een korte ballon die de juiste bocht aanneemt en in het kleine hartje past, was nodig. Ook moesten we de bestaande stents inkorten naar de maat van het jonge patiëntje”, gaat Prof. Gewillig verder.

“Vervolgens hebben we alles eerst gesimuleerd, want er was maar één kans. Door de aanpassingen hadden we alle plaatsinnemende veiligheidssystemen weggenomen. Een laatste uitdaging was de sluiting van het grote gat in de lever. Via een aangepaste techniek konden we op onze weg naar buiten de bloeding stoppen.”

Wereldprimeur

“Dit was de eerste keer dat we bij een kind van minder dan 10kg zonder een operatie een dergelijke klep via de bloedvaten konden plaatsen. De medische wereld was vooraf erg verdeeld over onze slaagkansen. We hebben nu aangetoond dat het technisch mogelijk is, en dat is een grote psychologische overwinning. De chirurg die binnen 20 of 30 jaar de vierde of vijfde ingreep zal moeten doen, zal hiervan de vruchten plukken”, besluit Prof. Gewillig.