Prof. Dr. Hans Wildiers van de KU Leuven en Prof. Dr. Véronique Cocquyt van het UZ Gent verduidelijken.

Evolutie in behandelingsmogelijkheden

Prof. Cocquyt: “HER2 positieve borstkanker is een erg agressieve kanker omwille van de snelle deling en groei van de tumoren. Sinds geruime tijd is er echter een doorbraak gekomen door de ontwikkeling van Trastuzumab (Herceptin). Dit antilichaam tegen de HER2-receptor was erg vernieuwend omdat het zich specifiek op de snelle deling richt door die te blokkeren.”

“Bovendien werkt het preventief om eventuele uitzaaiing te voorkomen bij patiënten die net zijn geopereerd en die voorlopig nog geen uitzaaiing hebben. Het is dus een zeer succesvol middel dat de kans op een herval van de kanker aanzienlijk kan verminderen.”


Prof. Dr. Hans Wildiers (KUL)

Recente ontwikkelingen

Prof. Cocquyt: “Een verdere doorbraak kwam er dankzij de ontwikkeling van Pertuzumab (Perjeta), T-DM1 (Kadcyla) en Lapatinib (Tyverb). Pertuzumab is een relatief nieuw anti-HER2 middel dat twee antigenen op de cel blokkeert waardoor de remming ter hoogte van het HER2 oncogen nog groter wordt. Het is dus een zeer doelgerichte behandeling die de agressiviteit van dit type van borstkanker in vele gevallen kan omkeren.”

Prof. Wildiers: “HER2 positieve borstkanker is dankzij deze middelen geëvolueerd van een van de agressiefste borstkankers naar de best behandelbare.”


Prof. Dr. Veronique Cocquyt (UGent)

Voortbouwen op succes van bestaande geneesmiddelen

“Een studie toonde aan dat het toevoegen van Pertuzumab aan chemo en Trastuzumab de gemiddelde overleving bleek te verbeteren van gemiddeld 40 naar 56 maanden. Vóór de introductie van Trastuzumab was dat wellicht minder dan 12 maanden. Hierdoor is deze combinatie de nieuwe standaard geworden en wordt het in België terugbetaald”, aldus Prof. Wildiers.

“Een andere aanpak gebeurt via de ‘antibody-drug conjugate’ T-DM1. Hierbij heeft men Herceptin-moleculen (T) aan de staart van een chemomolecule (DM1) geplakt. Door deze binding wordt de chemo in de tumorcel getrokken.”

“Pas wanneer die in de cel is zal de link tussen de antistof en de chemo worden verbroken. De chemo wordt dus als een ‘Paard van Troje’ in de tumorcel gelost. Het resultaat is een behandeling die beter werkt dan de klassieke behandelingen en bovendien minder bijwerkingen vertoont. Het wordt ook terugbetaald en is eveneens opgenomen als een nieuwe standaard in de behandeling van HER2 positieve borstkanker.”

Aanvullende zorg

Prof. Wildiers: “Geen enkele van deze twee laatst genoemde behandelingen (Pertuzumab en T-DM1) is genezend, maar ze zijn wel effectief in het soms zeer langdurig tegenhouden van de ziekte. Ze kunnen op dit moment nog niet worden aanzien als genezend aangezien ze enkel in de metastatische (late) settings worden terugbetaald. Trastuzumab kan wel aanzien worden als mogelijk curatief wanneer toegediend in de adjuvante (vroege) setting.”

“De nieuwe middelen geven bij de meerderheid van de HER2 positieve borstkankerpatiënten een goed resultaat, maar niet bij iedereen. Voorlopig kunnen we nog niet vooraf specifiëren bij wie en hoelang het zal werken. We geven deze HER2 gerichte behandelingen daarom aan alle patiënten met dit type kanker.”

Prof. Cocquyt: “Een belangrijke aanvulling op deze medische successen is uiteraard ook de multidisciplinaire omkadering en nazorg. Een patiënt heeft immers nood aan meer dan enkel een medische behandeling. Zo werken wij naast oncologen, therapeuten en chirurgen ook nauw samen met o.a. borstverpleegkundigen, psychologen en sociale werkers zodat we de patiënt kunnen bijstaan in alle aspecten van de aandoening. Dit geeft hen meer houvast doorheen het hele traject.”