Wat is een ARC?

“Dit is een centrum – meestal een afdeling binnen een ziekenhuis – dat door het Riziv erkend wordt om patiënten met HIV te behandelen op basis van een aantal vereisten, zoals het aantal patiënten, de paramedische omkadering en de aanwezige expertise. Wanneer een patiënt binnen een ARC een conventie – dit is een soort overeenkomst - sluit met het Riziv, heeft hij of zij recht op bijkomende ondersteuning, zoals psychologische begeleiding, zonder dat hier extra kosten aan verbonden zijn. Ook krijgt de patiënt door zich in een ARC te laten volgen toegang tot terugbetaling van de nieuwste anti-HIV medicatie.”

Waarom is een multidisciplinaire behandeling nodig?

“Het concept is geboren eind de jaren tachtig, op een moment dat de behandeling van HIV niet meer was dan een vorm van palliatieve zorg. Vandaag is de situatie totaal veranderd en hebben mensen met HIV een uitstekende prognose. Een multidisciplinaire benadering wil tegenwoordig  een behandeling op maat van de patiënt aanbieden. Er wordt gekeken naar de noden van de patiënt en wat op (para)medisch vlak aangeboden kan worden binnen de conventie met het Riziv. De klemtoon ligt voornamelijk op counseling, o.a. omtrent seksuele gezondheid, psychische en emotionele ondersteuning en de correcte inname van medicatie.”

In welke mate is de multidisciplinaire aanpak ook buiten de referentiecentra aanwezig?

“Het is een algemene trend om meer naar de totale patiënt te kijken i.p.v. louter naar de ziekte waarmee hij zich aanmeldt en waarbij gepoogd wordt een bredere omkadering aan te bieden.  Dit zorgmodel kan ook buiten ARC’s worden aangeboden, maar in ARC’s wordt de onderliggende structuur die nodig is om dit type zorg te verstrekken geformaliseerd. Dit is een zorgmodel dat we in onze dienst al lang proberen te implementeren en waarvoor we met onze recente erkenning als ARC nu ook ondersteund worden door het RIZIV.